ADMINISTRATIE

TIPS VOOR STARTERS

ADMINISTRATIEPLICHT

U moet een administratie bijhouden en jaarlijks een jaarrekening maken (balans, resultatenrekening en toelichting). De gegevens van uw administratie moet u 7 jaar lang bewaren.

AANGIFTEPLICHT

Elke ondernemer moet aangifte inkomstenbelasting doen, de meesten zijn verplicht aangifte omzetbelasting te doen, en als u personeel heeft moet u aangifte loonbelasting doen.

ADMINISTRATIEKANTOOR

Het geheel aan verplichtingen kan complex zijn. U kunt voor al deze zaken bij ons terecht: administratie en jaarstukken, alle aangiftes, rapportage KvK en fiscaal advies.

BANKREKENING

Gebruik altijd een aparte zakelijke bankrekening. Zo blijven zakelijke uitgaven gescheiden van privé. Bij twijfel of iets privé of zakelijk is, betaalt u zakelijk. Wij beoordelen later wel of dat terecht was of niet.

KAMER VAN KOOPHANDEL

Inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK) is voor de meeste ondernemingen verplicht. De KvK geeft de inschrijving door aan de Belastingdienst. Voor specifieke eisen verwijzen wij u naar de KvK.

VERZEKERINGEN

Wij raden ondernemers aan om zich te verzekeren voor: arbeidsongeschiktheid (AOV), (beroeps)aansprakelijkheid, rechtsbijstand, en – bij personeel in dienst – loondoorbetaling bij ziekte.