BTW aangifte / Aangifte Omzetbelasting

Omzetbelasting / btw

Het systeem van de omzetbelasting – ofwel btw – komt erop neer dat u als ondernemer aan uw klanten btw in rekening brengt die u weer moet afdragen aan de fiscus via de btw aangifte ofwel de aangifte omzetbelasting. De door u zelf betaalde btw mag u hiervan weer aftrekken. Mocht u meer btw hebben betaald dan ontvangen, dan krijgt u dus geld terug van de fiscus.

Voor de meeste ondernemers geldt het standaard btw-tarief van 21%. Daarop zijn enkele uitzonderingen: vrijstelling, 0% en 6%; bijvoorbeeld in het geval van eerste levensbehoeften zoals eten en drinken.

Wie betaalt omzetbelasting?

Elke ondernemer moet omzetbelasting betalen, tenzij er een vrijstelling van toepassing is. Als u zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefent, bent u voor de OB al ondernemer. Het maakt dan niet uit of er sprake is van een winststreven, of in welke rechtsvorm u uw onderneming uitoefent (bv, eenmanszaak, etc).

Wanneer btw-aangifte?

Btw-plichtige ondernemers moeten elk kwartaal aangifte Omzetbelasting doen, binnen 1 maand na afloop van dat kwartaal. Op verzoek is maand-aangifte mogelijk. De Belastingdienst kan ook maand-aangifte als sanctie opleggen als u geregeld te laat aangifte doet of te laat betaalt.

Hoeft u over een jaar niet meer dan € 1.345 af te dragen, dan vervalt de afdrachtverplichting. Tussen € 1.345 en € 1.883 geldt een overgangsregeling.

Ondernemers die meestal minder dan € 1.345 afdragen, kunnen verzoeken om ontheffing van administratieve verplichtingen. U hoeft dan geen btw meer op de facturen te zetten. Dit komt bijvoorbeeld voor bij medici die naast hun reguliere medische werk diensten verrichten die in principe aan de btw zijn onderworpen (keuringen e.d.).

Portfolio

Buitenland en BTW

Als u zaken doet met klanten in het buitenland, dan maakt het voor de btw-heffing uit of uw klanten ondernemers of particulieren zijn, of het om goederen of diensten gaat, en of u levert binnen of buiten de EU. Daarnaast gelden er extra administratieve verplichtingen en aanvullende eisen waaraan uw factuur moet voldoen. Soms moet u aangifte doen in andere landen.

Voor een eerste oriëntatie over btw en buitenland kunt u kijken op de website van de Belastingdienst. Voor al uw verdere vragen kunt u natuurlijk bij ons terecht.